Gulliver Étterem Házirendje

Általános előírások

A GULLIVER ÉTTEREM üzemeltetője a Házirendben foglaltak alapján, az előírt nyitva tartási időben biztosítani kívánja a vendégek kulturált étkezését, biztonságát, vagyonának védelmét, illetőleg az étterem berendezéseinek, felszereléseinek kellő megóvását.

A Házirendben írtak alkalmazása során GULLIVER ÉTTEREM alatt értendő az étterem, annak terasza és az étteremhez tartozó valamennyi egyéb terület is, ideértve a mosdókat is.

A GULLIVER ÉTTEREM az éttermi vendéglátás céljából üzemel, az étteremben csak az ilyen helyen általánosan elfogadott tevékenységek, így a helyben vásárolt étel és ital fogyasztása folytathatók.

A HÁZIRENDBEN FOGLALTAKAT A GULLIVER ÉTTEREM VALAMENNYI VENDÉGE KÖTELES ELFOGADNI ÉS BETARTANI. AZ ÉTTEREM VENDÉGE, AZ ÉTTEREMBE VALÓ BELÉPÉSSEL A HÁZIRENDBEN ÍRTAKAT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ISMERI EL!

A Házirendben foglaltak betartatását, illetve betartásának ellenőrzését az üzemeltető, az étterem munkatársai végzik. A Házirendben foglaltak megsértése esetén az étterem munkatársai a vendég kiszolgálását megtagadhatják.

A GULLIVER ÉTTEREM igénybe vételének szabályai

Az étteremben tilos mindenfajta, jogszabályba ütköző, vagy olyan tevékenység folytatása, magatartás tanúsítása, amely sérti a kulturált együttélés alapvető elvárásait, sérti a közerkölcsöt, más személyek emberi méltóságát, személyiségi jogait.

A GULLIVER ÉTTEREMBE NEM LÉPHET BE KÁBÍTÓSZER, VAGY MÁS BÓDÍTÓ HATÁSÚ SZER HATÁSA ALATT ÁLLÓ, VAGY ITTAS SZEMÉLY.

A GULLIVER ÉTTEREMBEN nem fogyasztható kábítószer, bódító hatású szer.
Kábítószer vagy más hasonló szer árusítása, terjesztése tilos.

A GULLIVER ÉTTEREMBEN más helyen vásárolt étel vagy ital nem fogyasztható.
Tilos az étterembe piszkos, ápolatlan, másokat zavaró szagot árasztó ruházatban belépni.

A GULLIVER ÉTTEREMBE HÁZIÁLLATOT VAGY BÁRMELY MÁS ÁLLATOT, IDE NEM ÉRTVE A VAKVEZETŐ VAGY SEGÍTŐ KUTYÁT, NEM LEHET BEHOZNI!

A GULLIVER ÉTTEREMBEN csak a kijelölt helyeken megengedett a dohányzás, valamint az elektromos cigaretta használata. Tilos az étterem területén nyílt láng használata vagy bármely más tüzet okozó tevékenység folytatása.

A JÁTSZÓTERET MINDEN GYERMEK CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE, SZÜLŐI FELÜGYELET MELLETT HASZNÁLHATJA!

Tilos az étterem területére szúró- és vágóeszköz, fegyver pirotechnikai eszköz, vagy egyéb, riadalom keltésére alkalmas eszköz bevitele, továbbá mindenfajta olyan dolog vagy eszköz bevitele, amely mások testi épségét veszélyeztethetik.

A GULLIVER ÉTTEREMBEN nem végezhető semmiféle, nem az éttermi vendéglátáshoz kapcsolódó tevékenység, így különösen bármifajta üzleti tevékenység folytatása, reklám vagy egyéb kereskedelmi tevékenység folytatása, szórólap osztása, politikai vagy vallási tevékenység folytatása, kéregetés, szerencsejáték folytatása, szervezése, fénykép vagy videó készítése, erős zajjal járó tevékenység, továbbá bármely más, más vendég vagy vendégek zavarására alkalmas tevékenység folytatása.

AZ GULLIVER ÉTTEREM TERÜLETÉN KERÉKPÁR, GÖRDESZKA, GÖRKORCSOLYA, ROLLER, MÁS HASONLÓ ESZKÖZ NEM HASZNÁLHATÓ!

Az étteremben ingyenesen elérhető wifi hálózat használatára kizárólag a fogyasztó vendégek jogosultak.

AZ ÉTTEREMBE LEHETŐSÉG VAN SAJÁT TORTA BEHOZÁSÁRA, FELSZOLGÁLÁSÁRA (MEGFELELŐ IGAZOLÁSOKKAL)! DE ENNEK FELSZOLGÁLÁSI DÍJA VAN! ÉRDEKLŐDJÖN PINCÉREINKNÉL!

A GULLIVER ÉTTEREM rendjének, tisztaságának megóvása

A GULLIVER ÉTTEREM valamennyi vendége köteles a rendet és a tisztaságot megóvni, a hulladékot az erre kijelölt szemét- vagy hulladéktárolóban elhelyezni.

Fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy éttermünkben CSAK A DOHÁNYZÁSRA TÁBLÁVAL KIJELÖLT HELYEKEN szabad dohányozni és a GULLIVER ÉTTEREM TERASZA NEM számít annak!

A mosdókat a rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A mosdókat a fogyasztó vendégek ingyenesen használhatják!

A GULLIVER ÉTTEREM felelősségének szabályzása

A vendég a GULLIVER ÉTTERMET, annak berendezési és felszerelési tárgyait saját felelősségre veheti igénybe.

GYERMEKEK AZ ÉTTEREMBE KÍSÉRŐ NÉLKÜL NEM LÉPHETNEK BE ÉS NEM TARTÓZKODHATNAK. A GYERMEKEK MAGATARTÁSÁÉRT A KÍSÉRŐ TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL, MINT AHOGY AZ ÉTTEREM RENDJÉNEK A GYERMEKEK RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ BETARTÁSÁÉRT IS A KÍSÉRŐ FELEL.

A vendégek az étterem területére az ilyen helyen szokásosan használt mértéket meghaladó vagyon-, és értéktárgyaikat saját felelősségükre hozhatják be.

Az elveszett tárgyakat a vendégek az étteremvezetőnél kereshetik. Az étteremben talált tárgyakat az üzemeltető legfeljebb 3 hónapig őrzi meg. A talált tárgyakat a vendégek az étterem vezetőjének adhatják le.

A vendég köteles az étterem berendezési és felszerelési tárgyait megóvni, az ezen előírás megszegésével okozott károkat köteles az üzemeltető részére megtéríteni.

A GULLIVER ÉTTEREM NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A VENDÉGET ÉRT, MÁSIK VENDÉG ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT VAGY SZEMÉLYISÉGI JOGSÉRTÉSÉRT.

A GULLIVER ÉTTERMBEN biztonsági kamerarendszer működik Önök és értékeik megóvása érdekében! Hangot nem rögzítünk. A felvételeket nem adjuk ki és nem tároljuk hosszabb távon! Megértésüket köszönjük!

Rendkívüli helyzetek

Az étteremben elsősegély doboz áll rendelkezésre, a vendég sérülés, rosszullét, vagy más egyéb egészségügyi panasz esetén bármely munkatárshoz vagy az étteremvezetőhöz fordulhat.

Tűzriadó, bombariadó, vagy bármely más rendkívüli esemény esetén a vendég köteles az étterem munkatársainak, az étteremvezetőnek az utasításait követni mindaddig, amíg a hivatalos szerver (rendőrség, mentők, tűzoltók, stb.) a helyszínre nem érkeznek.

Panaszok kezelése

A GULLIVER ÉTTEREM vendégei az étterem szolgáltatásaival kapcsolatban észrevételt, panaszt tehetnek, a Vásárlók könyve a kasszáknál vagy az étterem vezetőjénél érhető el.

A GULLIVER ÉTTEREM vendégei az étterem szolgáltatásaival, üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseikkel, kifogásaikkal, panaszaikkal az étterem vezetőjét az alábbi elérhetőségeken kereshetik meg:

Székhely: 1191 Budapest, Üllői út 208.
Telefonszám: 06 1 282-3110
E-mail: gulliveretterem@gmail.com


Gulliver Étterem, Pizzéria, Kávézó, Teázó